Spring over til indhold

Persondatapolitik

Vi hos IZA indsamler persondata udelukkende til essentiel servicelevering og overholder privatlivsrettigheder og -regler, herunder den Generelle Databeskyttelsesforordning (EU 2016/679). Behandling af data inkluderer indsamling, registrering, opbevaring og overførsel, sommetider ved hjælp af ressourcer uden for EU/EØS.

Formål med dataindsamling

Vi sikrer datakvalitet og giver adgang til datasubjekter ved forespørgsel. Vi underretter offentlige myndigheder, som krævet ved lov. Dataforarbejdning for kunder er kontraktligt baseret, med sikre overførselsmekanismer for data, der sendes uden for EU/EØS. Vi implementerer sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte data og overholde juridiske standarder.

Typer af persondata

Vi håndterer persondata relateret til medarbejdere, kunder, leverandører og hjemmesidebesøgende med fokus på kontakt- og professionelle oplysninger samt aktiviteter udført med disse personer.

Behandlingsprincipper for data

Regelmæssige revisioner sikrer overholdelse af standarder for databeskyttelse og privatliv. IZA kan opdatere denne privatlivspolitik efter behov.

Auditsprogram

Direkte eventuelle klager til . Informations- og datasikkerhedsstyring.

Ændringer i politikken

IZA kan opdatere denne privatlivspolitik efter behov.

Klager

Vi administrerer risici i IT-sikkerhed, forretningsdrift og juridisk overholdelse.

Risikostyring

Vi følger politikker, der er i overensstemmelse med ISO 27001 og OWASP S-SDLC, der dækker dataklassificering, beskyttelse, netværk, kryptering og mere.

Sikkerhedspolitikker

Vi håndterer aktivadatabasen baseret på følsomhed og sikrer overholdelse.

Organisatorisk sikkerhedsforanstaltning

Vi opretholder høj sikkerhed og privatlivsbevidsthed blandt medarbejdere og underleverandører.

Menneskelige ressourcersikkerhed

Vores datacentre er meget sikre med adgangskontrol- og overvågningssystemer.

Fysisk og miljømæssig sikkerhed

Vi bruger værktøjer til antivirus, indtrængningsforebyggelse og andre sikkerhedsaspekter i vores infrastruktur.

Driftsstyring

Central kontrol med adgang og godkendelse opretholdes for sikkerhed.

Adgangskontrol

Beslutninger om systemændringer træffes med henblik på sikkerhed, risiko og overholdelse.

Systemudvikling og -vedligeholdelse

SOC håndterer overvågning af overensstemmelse og hændelseshåndtering.

Hændelseshåndtering

Vi har robuste løsninger til forretningskontinuitet i nødsituationer.

Forretningskontinuitet

Regelmæssige juridiske revisioner og eksterne specialistkonsultationer sikrer overholdelse.

Cookiepolitik

Vi bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen og indsamle brugsstatistikker. Du kan administrere cookieindstillingerne i din webbrowser.